Varför välja Malmö Byggteknik?

Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL innehar vi kunskapen att säkerställa att byggprojektet har genomförts på ett korrekt och sanningsenligt vis.

Vi reder ut de frågor som kan uppstå när man ska bygga nytt med begrundad kunskap. Vi är verksamma över hela Skåne! Ta kontakt med oss för mer information!