Certifierad kontrollansvarig

För att säkerställa att den kontrollansvarige har rätt kompetens krävs att denne är certifierad för att utföra uppgiften.

Malmö Byggteknik innehar certifikat utfärdat av SP Sitac som är ett ackrediterat certifieringsorgan.