Välkommen till Malmö Byggteknik

Certifierad kontrollansvarig

På Malmö Byggteknik kan vi erbjuda tjänsten som kontrollansvarig. Inriktningen ligger till största del på en- och tvåbostadshus men även andra former av projekt förekommer, bland annat ombyggnader av lägenheter och kontor med mera.

Varför välja Malmö Byggteknik?

Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL innehar vi kunskapen att säkerställa att byggprojektet har genomförts på ett korrekt och sanningsenligt vis. Vi reder ut de frågor som kan uppstå när man ska bygga nytt med begrundad kunskap.

Certifierad kontrollansvarig

Malmö Byggteknik innehar certifikat utfärdat av SP Sitac som är ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kontrollansvariges uppgifter

 • Tekniskt samråd
 • Kontrollplan
 • Startbesked
 • Byggskede
 • Slutbesked
 • Materialinventering vid rivning

Upptagningsområden

 • Malmö
 • Höllviken
 • Lund
 • Lomma
 • Vellinge
 • Helsingborg
 • Trelleborg
 • Landskrona

Kontakta Malmö Byggteknik

Andréelundsvägen 5
211 52 Malmö

E-post: info@malmobyggteknik.se
Tel.nr: 070-732 86 19